• ban pha gia
 • DỊCH VỤ

  DỊCH VỤ VÉ MÁY BAY

  Thứ tư, 30/10/2013,04:10

  Công ty Du lịch Sinhcafe Tourist Hà nội.Văn phòng tại 34 Lãn Ông Hoàn Kiếm Hà nội ĐT 0439982376 chuyên Bán vé MÁY BAY trong nước & Quốc tế .

  VÉ MÁY BAY
  VÉ MÁY BAY
   
  Công ty Du lịch Sinhcafe Tourist Hà nội.Văn phòng tại 81 Thuốc bắc Hoàn Kiếm Hà nội ĐT 0439982376 chuyên Bán vé MÁY BAY trong nước & Quốc tế .
   

   

  HA NOI (VIETNAM ) - AMSTERDAM (NETHERLANDS )

  HÃNG HÀNG KHÔNG

  NGÀY GIỜ ĐI

  NGÀY GIỜ ĐẾN

  SỐ CHUYẾN BAY

  LOẠI MÁY BAY

  THỜI GIAN BAY

  GIÁ VÉ
  (USD)

  Một chiều

  Khứ hồi

  Air France

   20: 05 thứ 2, 4, 6

    10: 15 ngày hôm sau

   AF 171/ @AF8228

   Airbus A340 - 300/ Boeing 737

   15: 10

  Liên Hệ

  Liên Hệ

  Cathay   Pacific  Airlines

   19: 10 thứ 3, 5, 6, 7, CN

    06: 40 ngày hôm sau

   @CX 792/ CX 271

   Airbus A320 - 100/ Airbus A340 - 300

   15: 25

  Liên Hệ

  Liên Hệ

  Singapore Airlines

   13: 35 các ngày trong tuần

    07: 15 ngày hôm sau

   SQ 175/ SQ 324

   Boeing 777 - 200/ Boeing 777 - 200

   17: 40

  Liên Hệ

  Liên Hệ

  Vietnam Airlines

   23: 25 thứ 3, 5, CN trong tuần

    10: 15 ngày hôm sau

   VN 535/ @AF 8228

   Boeing 777/ Boeing 737

   13: 35

  Liên Hệ

  Liên Hệ

   

   

  HA NOI (VIETNAM ) - BERLIN (GERMANY )

  HÃNG HÀNG KHÔNG

  NGÀY GIỜ ĐI

  NGÀY GIỜ ĐẾN

  SỐ CHUYẾN BAY

  LOẠI MÁY BAY

  THỜI GIAN BAY

  GIÁ VÉ
  (USD)

  Một chiều

  Khứ hồi

  Air France

   20: 05 thứ 2, 4, 6

    11: 50 ngày hôm sau

   AF 171/ AF 1734

   Airbus A340 - 300/ Airbus A319

   15: 40

   

  Liên Hệ

  Vietnam Airlines

   23: 25 thứ 3, 5, CN

    11: 50 ngày hôm sau

   VN 535/ AF 1734

   Boeing 777/ Airbus A320 - 100

   14: 05

  Liên Hệ

  Liên Hệ

   

   

  HA NOI (VIETNAM ) - COPENHAGENS (DENMARK )

  HÃNG HÀNG KHÔNG

  NGÀY GIỜ ĐI

  NGÀY GIỜ ĐẾN

  SỐ CHUYẾN BAY

  LOẠI MÁY BAY

  THỜI GIAN BAY

  GIÁ VÉ
  (USD)

  Một chiều

  Khứ hồi

  Thai   Airways

   20: 45 thứ 3, 4, 5, 6, CN

    07: 25 ngày hôm sau

   TG 685/ TG 950

   Airbus A300- 600/ Boeing 747 - 400

   12: 55

  Liên Hệ

  Liên Hệ

  Vietnam Airlines

   23: 25 thứ 3, 5, CN

    14: 45 ngày hôm sau

   VN 535/ AF 2350

   Boeing 777/ Boeing 737 - 500

   14: 15

  Liên Hệ

  Liên Hệ

   

   

  HA NOI (VIETNAM ) - FRANKFURT (GERMANY )

  HÃNG HÀNG KHÔNG

  NGÀY GIỜ ĐI

  NGÀY GIỜ ĐẾN

  SỐ CHUYẾN BAY

  LOẠI MÁY BAY

  THỜI GIAN BAY

  GIÁ VÉ
  (USD)

  Một chiều

  Khứ hồi

  Air France

   20: 05 thứ 2, 4, 6

    11: 10 cùng ngày

   AF 171/ AF 1618

   Airbus A340 - 300/Airbus A318

   15: 20

   

  Liên Hệ

  Cathay Pacific Airlines

   19: 10 các ngày trong tuần

    06: 00 ngày hôm sau

   @CX 792/ CX 289

   Airbus A321/ Boeing 747 - 400

   14: 05

  Liên Hệ

  Liên Hệ

  Korean Airlines

   23: 20 các ngày trong tuần

    17: 35 ngày hôm sau

   KE 684/ KE 905

   Boeing 737 - 800/ Boeing 747 - 400

   15: 30

  Liên Hệ

  Liên Hệ

  Singapore Airlines

   13: 35 các ngày trong tuần

    06: 05 ngày hôm sau

   SQ 175/ SQ 26

   Boeing 777 - 200/ Boeing 747 - 400

   16: 35

  Liên Hệ

  Liên Hệ

  Thai  Airways

   20: 45 các ngày trong tuần

    06: 00 ngày hôm sau

   TG685/TG920

   Airbus A300 - 600/Boeing 747

   14: 05

  Liên Hệ

  Liên Hệ

  Vietnam Airlines

   23: 25 thứ 3, 5, CN

    11: 10 ngày hôm sau

   VN 535/ AF 1618

   Boeing 777/ Airbus A318

   13: 45

  Liên Hệ

  Liên Hệ

  Vietnam Airlines

   00: 30 thứ 3 hàng tuần

    10: 20 cùng ngày

   VN 525

   Boeing 777

   12: 50

  Liên Hệ

  Liên Hệ

  Vietnam Airlines

   02: 55 thứ 6 trong tuần

    12: 45 cùng ngày

   VN 525

   Boeing 777

   12: 50

  Liên Hệ

  Liên Hệ

   

   

  HA NOI (VIETNAM ) - LONDON (UNITED KINGDOM )

  HÃNG HÀNG KHÔNG

  NGÀY GIỜ ĐI

  NGÀY GIỜ ĐẾN

  SỐ CHUYẾN BAY

  LOẠI MÁY BAY

  THỜI GIAN BAY

  GIÁ VÉ
  (USD)

  Một chiều

  Khứ hồi

  Cathay Pacific Airlines

   19: 10 các ngày trong tuần

    05: 45 ngày hôm sau

   @CX 792/ CX 251

   Airbus A320 - 100/ Boeing 747 - 400

   14: 40

  Liên Hệ

  Liên Hệ

  Korean Airlines

   23: 20 các ngày trong tuần

    16: 55 ngày hôm sau

   KE 684/ KE 907

   Boeing 737 - 800/ Boeing 747 - 400

   16: 00

  Liên Hệ

  Liên Hệ

  Thai   Airways

   20: 45 các ngày trong tuần

    07: 15 ngày hôm sau

   TG 685/ TG910

   Airbus A 300 - 600/ Boeing 747

   13: 55

  Liên Hệ

  Liên Hệ

  Vietnam Airlines

   23: 25 thứ 3, 5, CN

    09: 25 ngày hôm sau

   VN 535/ AF 1270

   Boeing 777/ Airbus A320 - 100

   13: 45

  Liên Hệ

  Liên Hệ

   

   

  HA NOI (VIETNAM ) - MADRID (SPAIN )

  HÃNG HÀNG KHÔNG

  NGÀY GIỜ ĐI

  NGÀY GIỜ ĐẾN

  SỐ CHUYẾN BAY

  LOẠI MÁY BAY

  THỜI GIAN BAY

  GIÁ VÉ
  (USD)

  Một chiều

  Khứ hồi

  Air France

   20: 05 thứ 2, 4, 6

    23: 35 cùng ngày

   AF 171/ AF 1300

   Airbus A340 - 300/ Airbus A320

   16: 00

   

  Liên Hệ

  Thai   Airways

   20: 45 thứ 4, 6, CN

    10: 10 ngày hôm sau

   TG 685/ TG 942

   Airbus A300 - 600/ Boeing 747

   15: 40

  Liên Hệ

  Liên Hệ

  Vietnam Airlines

   23: 25 thứ 3, 5, CN

    11: 45 ngày hôm sau

   VN 535/ AF 1300

   Boeing 777/ Airbus A321 - 100

   14: 25

  Liên Hệ

  Liên Hệ

   

   

  HA NOI (VIETNAM ) - MANCHESTER (UNITED KINGDOM )

  HÃNG HÀNG KHÔNG

  NGÀY GIỜ ĐI

  NGÀY GIỜ ĐẾN

  SỐ CHUYẾN BAY

  LOẠI MÁY BAY

  THỜI GIAN BAY

  GIÁ VÉ
  (USD)

  Một chiều

  Khứ hồi

  Singapore Airline

    13: 35 các ngày trong tuần

    06: 50 ngày hôm sau

   SQ 175/ SQ328

   Boeing 777- 200/ Boeing 777 - 200

   17: 55

  Liên Hệ

  Liên Hệ

  Vietnam Airlines

   23: 25 thứ 3, 5, CN

    13: 50 ngày hôm sau

   VN 535/ AF 319

   Boeing 777/ Airbus A319

   13: 50

  Liên Hệ

  Liên Hệ

  Vietnam Airlines

   23: 25 thứ 3, 5, CN

    10: 20 ngày hôm sau

   VN 535/ @BA 1603

   Boeing 777/ RJ 145

   13: 50

  Liên Hệ

  Liên Hệ

   

   

  HA NOI (VIETNAM ) - MOSCOW (RUSSIA )

  HÃNG HÀNG KHÔNG

  NGÀY GIỜ ĐI

  NGÀY GIỜ ĐẾN

  SỐ CHUYẾN BAY

  LOẠI MÁY BAY

  THỜI GIAN BAY

  GIÁ VÉ
  (USD)

  Một chiều

  Khứ hồi

  Aeroflot

   12: 25 thứ 6 trong tuần

    19: 30 cùng ngày

   SU 542

   Ilyushin IL96-300

   10: 05

  Liên Hệ

  Liên Hệ

  Aeroflot

   23: 10 thứ 2 trong tuần

    06: 35 ngày hôm sau

   SU 542

   Ilyushin IL96-300

   10: 25

  Liên Hệ

  Liên Hệ

  Cathay Pacific Airlines

   19: 10 CN

    07: 00 ngày hôm sau

   @CX 792/ CX 9249

   Airbus A320 - 100/ Boeing 767 -300

   12: 30

  Liên Hệ

  Liên Hệ

  Korean Airlines

   23: 20 thứ 3, 5, 7

    17: 15 ngày hôm sau

   KE 684/ @KE 5923

   Boeing 737 - 800/ IL96-300

   13: 35

  Liên Hệ

  Liên Hệ

  Vietnam Airlines

   00: 30 thứ 3 hàng tuần

    07: 10 cùng ngày

   VN 525

   Boeing 777

   09: 40

  Liên Hệ

  Liên Hệ

  Vietnam Airlines

   02: 55 thứ 6 hàng tuần

    09: 35 cùng ngày

   VN 525

   Boeing 777

   09: 40

  Liên Hệ

  Liên Hệ

   

   

  HA NOI (VIETNAM ) - MUNICH (GERMANY )

  HÃNG HÀNG KHÔNG

  NGÀY GIỜ ĐI

  NGÀY GIỜ ĐẾN

  SỐ CHUYẾN BAY

  LOẠI MÁY BAY

  THỜI GIAN BAY

  GIÁ VÉ
  (USD
  )

  Một chiều

  Khứ hồi

  Air France

   20: 05 thứ 2, 4, 6

    11: 55 ngày hôm sau

   AF 171/ AF 1722

   Airbus A340 - 300/ Airbus A319

   15: 30

   

  Liên Hệ

  Thai   Airways

   11: 15 các ngày trong tuần

    05: 50 ngày hôm sau

   TG 683/ @TG 7824

   Airbus A300 - 600/ Airbus A340 - 600

   13: 40

  Liên Hệ

  Liên Hệ

  Vietnam Airlines

   23: 25 thứ 3, 5, CN

    11: 55 ngày hôm sau

   VN 535/ AF 1722

   Boeing 777/ Airbus A318

   13: 55

  Liên Hệ

  Liên Hệ

   

   

  HA NOI (VIETNAM ) - PARIS (FRANCE )

  HÃNG HÀNG KHÔNG

  NGÀY GIỜ ĐI

  NGÀY GIỜ ĐẾN

  SỐ CHUYẾN BAY

  LOẠI MÁY BAY

  THỜI GIAN BAY

  GIÁ VÉ
  (USD)

  Một chiều

  Khứ hồi

  Air France

   20: 05 thứ 2, 4, 6

    06: 15 ngày hôm sau

   AF 171

   Airbus A340 - 300

   13: 55

   

  Liên Hệ

  Cathay Pacific Airlines

   19: 10 các ngày trong tuần

    06: 50 ngày hôm sau

   @CX 792/ CX 261

   Airbus A320 - 100/ Boeing 747-400

   14: 45

  Liên Hệ

  Liên Hệ

  Korean Airlines

   23: 20 các ngày trong tuần

    14: 40 ngày hôm sau

   KE 684/ @KE 5901

   Boeing 737 - 800/ Boeing 777

   16: 05

  Liên Hệ

  Liên Hệ

  Pacific Airlines

   13: 35 các ngày trong tuần

    06: 15 ngày hôm sau

   SQ 175/ SQ334

   Boeing 777 - 200/ Boeing 747 - 400

   17: 05

  Liên Hệ

  Liên Hệ

  Thai   Airways

   20: 45 các ngày trong tuần

    07: 05 ngày hôm sau

   TG 685/ TG 930

   Airbus A300 - 600/ Boeing 747 - 400

   13: 50

  Liên Hệ

  Liên Hệ

  Vietnam Airlines

   23: 25 thứ 3, 5, CN

    06: 45 ngày hôm sau

   VN535

   Boeing 777

   12: 20

  Liên Hệ

  Liên Hệ

   

   

  HA NOI (VIETNAM ) - PRAGUE (CZECH REPUBLIC )

  HÃNG HÀNG KHÔNG

  NGÀY GIỜ ĐI

  NGÀY GIỜ ĐẾN

  SỐ CHUYẾN BAY

  LOẠI MÁY BAY

  THỜI GIAN BAY

  GIÁ VÉ
  (USD)

  Một chiều

  Khứ hồi

  Air France

   20: 05 thứ 2, 4, 6

    11: 40 ngày hôm sau

   AF 171/ @AF4900

   Airbus A340 - 300/ Boeing 737 - 400

   15: 40

   

  Liên Hệ

  Korean Airlines

   23: 20 thứ 4, 6, CN

    17: 50 ngày hôm sau

   KE 684/ KE 935

   Boeing 737 - 800/ Airbus A330-300

   15: 35

  Liên Hệ

  Liên Hệ

  Vietnam Airlines

   23: 25 thứ 3, 5, CN

    11: 40 ngày hôm sau

   VN 535/ @AF 4900

   Boeing 777/ Boeing 737 - 400

   14: 05

  Liên Hệ

  Liên Hệ

   

   

  HA NOI (VIETNAM ) - ROME (ITALY )

  HÃNG HÀNG KHÔNG

  NGÀY GIỜ ĐI

  NGÀY GIỜ ĐẾN

  SỐ CHUYẾN BAY

  LOẠI MÁY BAY

  THỜI GIAN BAY

  GIÁ VÉ
  (USD)

  Một chiều

  Khứ hồi

  Air France

   20: 05 thứ 2, 4, 6

    11: 55 ngày hôm sau

   AF 171/ AF 1504

   Airbus A340 - 300/ Airbus A320

   1+6: 00

   

  Liên Hệ

  Cathay Facific Airlines

   19: 10 thứ 3, 5, 6, 7, CN

    06: 30 ngày hôm sau

   @CX 792/ CX 293

   Airbus A320 -100/ Boeing 747 - 400

   14: 25

  Liên Hệ

  Liên Hệ

  Korean Airlines

   23: 20 thứ 3, 5, 7

    18: 00 ngày hôm sau

   KE 684/ KE 927

   Boeing 737 - 800/ Boeing 747 - 400

   16: 30

  Liên Hệ

  Liên Hệ

  Singapore Airlines

   13: 35 thứ 2, 5, 7

    07: 40 ngày hôm sau

   SQ 175/ SQ 340

   Boeing 777 - 200/ Boeing 777 - 200

   16: 05

  Liên Hệ

  Liên Hệ

  Thai   Airways

   20: 45 thứ 5, 7, CN

    06: 35 ngày hôm sau

   TG 685/ TG 942

   Airbus A 300 - 600/ Boeing 747

   13: 20

  Liên Hệ

  Liên Hệ

  Vietnam Airlines

   23: 25 thứ 3, 5, CN

    11: 55 ngày hôm sau

   VN 535/ AF 1504

   Boeing 777/ Airbus A320

   14: 25

  Liên Hệ

  Liên Hệ

   

   

  HA NOI (VIETNAM ) - STOCKHOLM (SWEDEN )

  HÃNG HÀNG KHÔNG

  NGÀY GIỜ ĐI

  NGÀY GIỜ ĐẾN

  SỐ CHUYẾN BAY

  LOẠI MÁY BAY

  THỜI GIAN BAY

  GIÁ VÉ
  (USD)

  Một chiều

  Khứ hồi

  Air France

   20: 05 thứ 2, 4, 6

    12: 10 ngày hôm sau

   AF 171/ AF 1762

   Airbus A340 - 300/ Airbus A320

   16: 30

   

  Liên Hệ

  Thai   Airways

   20: 45 thứ 2, 4, 5, 7

    06: 50 ngày hôm sau

   TG 685/ TG960

   Airbus A300 - 600/ Boeing 747 - 400

   12: 30

  Liên Hệ

  Liên Hệ

  Vietnam Airlines

   23: 25 thứ 3, 5, CN

    12: 10 ngày hôm sau

   VN 535/ AF 1762

   Boeing 777/ Boeing 737-500

   14: 55

  Liên Hệ

  Liên Hệ

   

   

  HA NOI (VIETNAM ) - ZURICH (SWITZERLAND )

  HÃNG HÀNG KHÔNG

  NGÀY GIỜ ĐI

  NGÀY GIỜ ĐẾN

  SỐ CHUYẾN BAY

  LOẠI MÁY BAY

  THỜI GIAN BAY

  GIÁ VÉ
  (USD)

  Một chiều

  Khứ hồi

  Air France

   23: 50 thứ 3, 5, CN

    11: 15 ngày hôm sau

   @AF 167/ @AF 5102

   Boeing 777/ Aerospace 146 - 200

   15: 15

   

  Liên Hệ

  Korean Airlines

   23: 20 thứ 2, 4, 6

    18: 25 ngày hôm sau

   KE 684/ KE 917

   Boeing 737 - 800/ Airbus A330 - 200

   16: 05

  Liên Hệ

  Liên Hệ

  Thai   Airways

   20: 45 các ngày trong tuần

    07: 10 ngày hôm sau

   TG 685/TG 970

   Airbus A 300 - 600/ MD - 11 hoặc Boeing 747

   14: 40

  Liên Hệ

  Liên Hệ

  Vietnam Airlines

   23: 25 thứ 3, 5, CN

    11: 15 ngày hôm sau

   VN 535/ @AF 5102

   Boeing 777/ Aerospace 146 - 200

   13: 45

  Liên Hệ

  Liên Hệ

   

   

  HO CHI MINH (VIETNAM ) - BERLIN (GERMANY )

  HÃNG HÀNG KHÔNG

  NGÀY GIỜ ĐI

  NGÀY GIỜ ĐẾN

  SỐ CHUYẾN BAY

  LOẠI MÁY BAY

  THỜI GIAN BAY

  GIÁ VÉ
  (USD)

  Một chiều

  Khứ hồi

  Vietnam Airlines

   23: 05 thứ 2, 4, 6, 7

    11: 50 ngày hôm sau

   VN 533/ AF 1734

   Boeing 777/ Airbus A320 - 100

   14: 25

  Liên Hệ

  Liên Hệ

   

   

  HO CHI MINH (VIETNAM ) - FRANKFURT (GERMANY )

  HÃNG HÀNG KHÔNG

  NGÀY GIỜ ĐI

  NGÀY GIỜ ĐẾN

  SỐ CHUYẾN BAY

  LOẠI MÁY BAY

  THỜI GIAN BAY

  GIÁ VÉ
  (USD)

  Một chiều

  Khứ hồi

  Vietnam Airlines

   00: 35 Chủ nhật hàng tuần

    10: 40 cùng ngày

   VN 527

   Boeing 777

   13: 05

  Liên Hệ

  Liên Hệ

   

   

  HO CHI MINH (VIETNAM ) - LONDON (UNITED KINGDOM )

  HÃNG HÀNG KHÔNG

  NGÀY GIỜ ĐI

  NGÀY GIỜ ĐẾN

  SỐ CHUYẾN BAY

  LOẠI MÁY BAY

  THỜI GIAN BAY

  GIÁ VÉ
  (USD)

  Một chiều

  Khứ hồi

  Vietnam Airlines

   23: 05 thứ 2, 4, 6, 7

    10: 20 ngày hôm sau

   VN 533/ AF 1370

   Boeing 777/ Airbus A319

   14: 00

  Liên Hệ

  Liên Hệ

   

   

  HO CHI MINH (VIETNAM ) - PARIS (FRANCE )

  HÃNG HÀNG KHÔNG

  NGÀY GIỜ ĐI

  NGÀY GIỜ ĐẾN

  SỐ CHUYẾN BAY

  LOẠI MÁY BAY

  THỜI GIAN BAY

  GIÁ VÉ
  (USD)

  Một chiều

  Khứ hồi

  Vietnam Airlines

   23: 05 các ngày thứ 2, 4, 6, 7

    06: 45 ngày hôm sau

   VN 533

   Boeing 777

   12: 40

  Liên Hệ

  Liên Hệ

    Xin vui lòng liên hệ

  Văn phòng Du lịch Sinhcafe Tại Hà nội 
  Địa chỉ : 34 Lãn Ông - Hoàn Kiếm - Hà nội
  Điện thoại : 0439982376

  Fax : 0438283128
  Website:Sinhcafetour.vn or Thesinhcafetour.com
  Email : contact@sinhcafeoffice.com
  Hotline :0949198282 
  (Ms Hương)
  (Tư vấn Dịch vụ Vé Tàu,Xe Bus,Khách sạn ở Hà Nội ,Tour du lịch 24/7)

   

  Địa chỉ liên hệ

  34 LÃN ÔNG - HOÀN KIẾM - HÀ NỘI

  Tel:(84)024.39985196 - (84) 024.39982376

  Websie: camellia-hotel5.com

  www. sinhcafetour.vn

  www.thesinhcafetour.vn

  Email: contact@camellia -hotel5.com

  contact@sinhcafeoffice.com

  Hotline: 0949198282 (Zalo/Viber)Ms Hương